Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
16
Số căn:
470
Quy mô:
8220 m2
Mật độ xây dựng:
35%
Loại: ,
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4
Số tầng:16
Quy mô:8220 m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:470