Trạng thái:
Chuẩn bị mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
29
Số căn:
1700
Quy mô:
26.6 ha
Mật độ xây dựng:
21.19 %
Loại: ,
Trạng thái:Chuẩn bị mở bán
Số Block:5
Số tầng:29
Quy mô:26.6 ha
Mật độ xây dựng:21.19 %
Số căn hộ:1700