Hiển thị 1–12 của 73 kết quả

Đã bàn giao
Giá:  15 tỷ +
 • Số Căn Hộ:  Biệt thự: 82 căn, Nhà phố: 891 căn, Căn hộ: 968 căn
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
 
Đã bàn giao
Giá:  16.5 tỷ +
 • Số Căn Hộ:  414
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  17 tỷ +
 • Số Căn Hộ:  335
 • Mặt Độ Xây Dựng:  29%
  ,
Sắp ra mắt
Giá:  100tr/m2
 • Số Căn Hộ:  306
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  80 - 150 tỷ
 • Số Căn Hộ:  27
 • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  18.5 - 30 tỷ
 • Số Căn Hộ:  367
 • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang mở bán
Giá:  31 tỷ
 • Số Căn Hộ:  170
 • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  33 tỷ
 • Số Căn Hộ:  108
 • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,